Modra-Alternatywa

Dolnośląski program zagospodarowania Odry

mODRA ALTERNATYWA

Nasi dziadkowie-pionierzy odbudowali Wrocław.

Nasi rodzice - pokolenie Pomarańczowej Alternatywy - wywalczyli wolność.

My chcemy przywrócić miastu łączność z jego sercem - Odrą.

W programie mODRA ALTERNATYWA pragnę połączyć różnorodne działania, zmierzające do otwarcia miasta na rzekę i przyciągnięcia do niej mieszkańców.

Moim celem jest
koordynacja działań dotyczących zagospodarowania Odry na linii:
          władze samorządowe - podmioty gospodarcze - inicjatywy obywatelskie
.

Podstawą funkcjonowania programu jest przepływ informacji oraz koordynacja poszczególnych projektów. W zakres działań będą wchodzić również konsultacje społeczne z udziałem specjalistów (hydrologów, ekologów, inżynierów itp.), a także pomoc prawna oraz promocja projektów odrzańskich w zakresie pozyskiwania środków unijnych na ich realizację w nadchodzącej perspektywie finansowania 2014 - 2020.

Założenia programu:

  1. Odra dla Wrocławian -więcej niż Tramwaj Wodny
  2. sport -rekreacja - turystyka
  3. ekologia - "życie nad Odrą"
  4. transport - kruszywa i kopaliny
  5. wielki szlak odrzański

1. Odra dla Wrocławian i Dolnoślązaków

Chcę, aby mieszkańcy Wrocławia  Dolnego Śląska czerpali przyjemność i radość z przebywania nad Odrą. Moim celem jest stworzenie ogólnodostępnych miejsc sportu, rekreacji i kultury, usytuowanych na rzece lub w jej pobliżu i połączonych nowoczesnymi ścieżkami rowerowymi.

Planuję między innymi: mini-plaże wyposażone w urządzenia do zabaw dla dzieci; estetyczne miejsca do rodzinnego grillowania; miejsca dla wędkarzy; nadodrzańskie tereny spacerowe itp. Mam nadzieję, że na rzece oraz na jej nabrzeżach powstaną miejsca ekspozycji dzieł sztuki, performance'ów, przedstawień teatralnych, koncertów itp., które przyciągną do Odry mieszkańców, artystów oraz turystów i staną się wizerunkową atrakcją Wrocławia i  regionu.

miejska komunikacja rzeczna

Odra przez wieki wykorzystywana była jako szlak handlowy i komunikacyjny. W wielu miastach Europy (Paryż, Budapeszt) wodna komunikacja miejska sprawdza się doskonale i przynosi realne dochody. Moim marzeniem - które podziela zapewne wielu mieszkańców naszego miasta - jest Wrocławski Tramwaj Wodny - nie tylko jako symbol "zwrotu ku Odrze" i atrakcja turystyczna, lecz także jako praktyczne uzupełnienie transportu miejskiego (zniżkowe bilety dla studentów i mieszkańców).

2. Sport - rekreacja - turystyka

Sporty wodne i rzeczne szlaki turystyczne były niegdyś jedną z atrakcji Wrocławia. Warto otworzyć rzekę na większe i mniejsze imprezy sportowe, a także zachęcić mieszkańców do indywidualnego uprawiania kajakarstwa, wioślarstwa czy choćby rodzinnych wypraw na ogólnodostępnych jednostkach pływających.

Rozbudowa przemyślanej i estetycznej infrastruktury dla "wodniaków" przyciągnie nad rzekę mieszkańców i turystów, także zagranicznych. Miłośnicy sportów wodnych powinni mieć możliwość wypożyczenia sprzętu, a goście – skorzystania z przyjaznej bazy turystycznej i gastronomicznej.

Planuję tu: odtworzenie toru do wyścigów wioślarskich na tyłach Akademii Wychowania Fizycznego - to element tradycji i historii Wrocławia; wypożyczalnie sprzętu; ogólnodostępne przystanie, wyposażone w sanitariaty i niezbędne udogodnienia dla turystów wodnych; zwiększenie ilości wodnych oraz pieszych i rowerowych szlaków komunikacyjnych nad Odrą.

Nie zapominam także o pozostałych mieszkańcach Wrocławia, dla których proponuję liczne udogodnienia rekreacyjne, zachęcające do wypoczynku nad rzeką. Będą to między innymi: atrakcyjne punkty widokowe, nabrzeża przystosowane dla rodziców z wózkami oraz osób niepełnosprawnych, ławki oraz rodzinne "miejsca piknikowe" na nadodrzańskich promenadach; "przystanki" dla pieszych i rowerzystów.

Proponuję także sięgnąć do przedwojennej tradycji i odtworzyć 2-3 dniowe rejsy turystyczne w kierunkach Brzeg Dolny, Oława itp. Współdziałanie z władzami i podmiotami z innych miast na odrzańskim szlaku może przynieść wiele wymiernych korzyści dla całego regionu.

3. Ekologia - "życie nad Odrą"

Podczas powodzi tysiąclecia w 1997 r. koryto Odry w naturalny sposób oczyściło się z gromadzonych przez dziesięciolecia zanieczyszczeń i osadów. Dzięki temu możliwe stało się odbudowanie odrzańskich ekosystemów: rzecznego i przybrzeżnego. W Odrze znów pojawiły się ryby, mięczaki, skorupiaki, na nadodrzańskich wałach i w zatokach można spotkać wodne ssaki (bobry) i ptaki (np. czaple, mewy, łabędzie), a także sarny, lisy, zające, bażanty i wiele innych zwierząt.
Chciałbym zadbać o to, by Odra pozostała czysta i by prace nad pogłębianiem i poszerzaniem jej koryta oraz budową i utrzymaniem wałów przebiegały w konsultacji z mieszkańcami. Jednocześnie rozbudowa infrastruktury wodnej powinna być priorytetem w działaniach samorządu.

Konsekwencją zachodzących zmian klimatycznych jest z jednej strony zagrożenie powodziowe, z drugiej zaś – susze i stepowienie znacznych obszarów kraju. Musimy sprostać temu wyzwaniu.

W porozumieniu z mieszkańcami i specdjalistami mam zamiar wykorzystać zjawisko tzw. małej retencji wód, czyli tworzyć np. w parkach niewielkie zbiorniki wodne – rezerwuary wody na czas suszy, tworzące zarazem biologiczne i społeczne ekosystemy.

Jestem pewien, że dzięki przemyślanym i kompleksowym działaniom uda się:

  • zbudować system skutecznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych
  • zapobiegać efektom suszy i stepowienia
  • utrzymać biologiczną czystość wody w Odrze na najwyższym poziomie.
  • stworzyć system gromadzenia wody dla celów gospodarczych

4. Transport - kruszywa i kopaliny

W moim programie stawiam na rozwój infrastruktury nadbrzeżnej w postaci portów z możliwością oddania ścieków, zatankowania wody i paliwa dla jednostek przypływających do Wrocławia i na Dolny Śląsk; a także ogólnodostępnych nabrzeży oraz szlaków komunikacyjnych nad Odrą (pieszych i rowerowych).

Przyczynię się do stworzenia lepszych warunków dla rozbudowy towarowej floty i infrastruktury  rzecznej, bo jest to nowoczesna, tania i ekologiczna alternatywa dla transportu kołowego i kolejowego. Odrodzenie transportu rzecznego - bezpiecznego, przyjaznego środowisku (nie generuje zanieczyszczeń ani hałasu) - to wiele ekonomicznych korzyści oraz szansa rozwoju dla całego regionu.

Nakłady energii

Emisja CO2

Hałas, zatrucie wody i gleby

kruszywa i kopaliny

Utrzymanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego nie tylko generuje koszty, lecz może być także źródłem dochodu dla miasta.

Gospodarka Odrzańska - pozyskiwanie kruszyw z dna Odry i transportowanie ich flotą rzeczną to ekonomiczne i przyszłościowe rozwiązanie dla miasta i całego regionu. Taki kierunek to także rozwój stoczni rzecznych, które dawałyby pracę i wykonywały usługi budowy i remontów infrastruktury rzecznej. Istotnym elementem będzie tu reaktywacja dawnych połączeń kolejowych, z bocznicami ulokowanymi w pobliżu portów.

5. Wielki Szlak Odrzański

Połączenie miast nadodrzańskich szlakiem  Odry stworzy nowe możliwości ekonomiczne i wizerunkowe dla całego regionu.

Obserwowany proces wzrostu zainteresowania aktywnością nadodrzańską mniejszych i większych miast usytuowanych nad Odrą powinien zostać wzmocniony działaniami promocyjnymi samorządu. Połączenie ich w jeden szlak komunikacyjny, o charakterze transportowo-turystycznym pozwalałby  niewielkim kosztem uzyskać zjawisko synergii, czyli rozwoju szeregu ośrodków, związanych z Odrą.