Modra-Alternatywa

Korzyści wynikające z programu mODRA ALTERNATYWA

Prace nad zagospodarowaniem Odry i otwarciem miasta na rzekę przyniosą wymierne korzyści tylko wtedy, gdy będą prowadzone w sposób przemyślany i planowy. Powinny odbywać się zgodnie z wolą i potrzebami mieszkańców, a także z poszanowaniem prawa, środowiska naturalnego i ekonomicznych interesów miasta. Mam nadzieję, że dzięki wizji i pasji, a także zaangażowaniu i gotowości do współpracy uda się stworzyć wspólny, optymalny plan działań na rzecz Odry.

Dzięki wspólnemu programowi będzie można skoordynować różne nurty gospodarki wodnej:

  1. ekonomiczny - poprawę wizerunku i atrakcyjności miasta, zwiększenie ilości miejsc pracy (stałej i sezonowej). Stworzenie dodatkowych miejsc pracy w rozwijającym się segmencie turystyki wodnej, gastronomii, transporcie pasażerskim, stoczniach rzecznych itp. Nowe możliwości budownictwa mieszkaniowego nad Odrą we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku – na terenach niezalewowych. Praca przy dbaniu o głębokość i stan brzegów czyli - utrzymanie Odry.
  2. ekologiczny - zwiększenie symbiozy mieszkańców z Odra, jako stałym elementem ekosystemu miasta
  3. rekreacyjny, turystyczny i sportowy - przemyślane udostępnienie mieszkańcom zasobów rzecznych i terenów nadodrzańskich

Wymierne korzyści dla mieszkańców:

  1. miejsca pracy znajdą sternicy łodzi i statków, pracownicy małej i dużej gastronomi, specjaliści od reklamy i marketingu, spawacze, szkutnicy, stolarze, elektrycy, mechanicy silnikowi, płetwonurkowie
  2. miejsca weekendowej rekreacji (np. wakacje/weekend nad mOdrą itp.) i propagowanie sportów wodnych: kajakarstwa, wioślarstwa, jachtingu motorowego; szkolenia żeglarskie, sporty motorowodne (narciarstwo wodne wakeboarding).
  3. atrakcje turystyczne: rejsy turystyczne, wypożyczalnie sprzętu wodnego, kawiarnie i restauracje nad Odra, koncerty, happeningi i spektakle nad Odrą. Miejskie oraz regionalne szlaki turystyczne dla staków i jednostek prywatnych jako nowa forma wypoczynku (tzw. housebooty czyli jednostki które moga byc prowadzone przez osoby bez uprawnień - można zabrać na nie znajomych i rodzinę i przemieszczać się po Odrze).

Odra, która daje, a nie zabiera, czyli: bezpieczeństwo powodziowe; ekologiczna rekultywacja terenów (piękna dzika przyroda, różnorodne ekosystemy, "punkty krajobrazowe"); zwiększenie bezpieczeństwa poprzez poszerzenie koryta Odry. Większa ilość infrastruktury rzecznej to także większa ilość miejsc pracy oraz możliwość kontrolowania rzeki – tak, by służyła, a nie zagrażała mieszkańcom.